Sodobna

odvetniška

pisarna

mag. Tadej Vodičar, LL.M.

Pravne storitve

Ekipa

V Odvetniški pisarni Tadej Vodičar opravljamo storitve pravnega svetovanja in zastopanja ter sodnega tolmačenja in upravljanja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Vsi trije sklopi delovanja pisarne zagotavljajo vrhunske pravne storitve za izzive sodobnega časa.

 

Ustanovitelj in vodja pisarne Tadej Vodičar z dolgoletnimi izkušnjami v lokalnem in mednarodnem okolju stremi k najvišjim pravnim standardom in visoki profesionalnosti pri uveljavljanju in varovanju pravic in pravnih koristi strank.

 

Odvetniška pisarna Tadej Vodičar se predano zavzema za dolgoročne odnose s strankami na temeljih kakovostnega reševanja pravnih zadev, zaupanja, spoštovanja in osebnega pristopa.

 

 

 

 

odvetnik

sodni tolmač za nemški jezik

upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

 • mag. Tadej Vodičar, LL.M. | odvetnik

  Izobrazba

  2012  Izpit za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

  2011  Izpit za sodnega tolmača za nemški jezik

  2010  Nostrifikacija LL.M., pridobitev naziva magister pravnih znanosti

  2009  Pravniški državni izpit

  2008  Pravna fakulteta, Univerza v Augsburgu, Nemčija (magister pravnih znanosti, LL.M. – štipendist

                Fundacije Parus)

  2006  Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani (univ. dipl. iur.)

   

  Izkušnje

  2006-2007  Odvetniški pripravnik Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o.

  2006-2007 in 2008-2009 Sodni pripravnik na Višjem sodišču v Kopru

  2009  Pravni svetovalec pri odvetnici Aleksandri Vidovič

  2009-2010  Odvetniški kandidat pri Odvetniški pisarni Toš in partnerji, d.o.o.

  2010-2011  Pravnik pri Odvetniški pisarni Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji

  2011-2013  Samostojen odvetnik v sodelovanju z Odvetniško pisarno Wolf Theiss – Podružnica v

                          Sloveniji

  od 2013  Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o

  Jeziki

  Slovenščina

  Angleščina

  Nemščina (sodni tolmač za nemški jezik)

  Italijanščina

  Hrvaščina

  Srbščina

 • Brina Artač | odvetniška kandidatka

  Izobrazba

  2017  Pravniški državni izpit

  2013  Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani (univ. dipl. iur.)

  Izkušnje

  2017  Odvetniška kandidatka, Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o.

  2015-2016  Odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o.

  Jeziki

  Slovenščina

  Angleščina

  Hrvaščina

 • Anja Poje | odvetniška pripravnica

  Izobrazba

  2012  Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani (univ. dipl. iur.)

  Izkušnje

  2016-2017  Odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o.

   

  Jeziki

  Slovenščina

  Angleščina

  Hrvaščina

 • Aleksander Ciril Kožar | odvetniški pripravnik

  Izobrazba

  2015  Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani (univ. dipl. iur.)

  Izkušnje

  2016-2017  Odvetniški pripravnik, Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o.

  Jeziki

  Slovenščina

  Angleščina

  Nemščina

Področja dela

in reference

 • Gospodarsko pravo

  • Svetovanje tuji družbi, ki trguje z energenti, pri ustanavljanju družbe v Sloveniji. Delo je vsebovalo svetovanje o številnih statusno-pravnih vprašanjih in priprava družbene pogodbe.
  • Svetovanje tuji družbi pri sestavi pogodbe o prenosu poslovnega deleža. Delo je vsebovalo svetovanje in sestavo pogodbe o prenosu poslovnega deleža.
  • Sodelovanje pri skrbnih pravnih pregledih različnih družb v Sloveniji. Delo je vsebovalo pregled pogodb, dokumentacije in pripravo poročila za stranko.
  • Svetovanje in zastopanje družbe pri vložitvi odškodninske tožbe zoper nekdanjega poslovodjo.
  • Svetovanje številnim tujim in domačim družbam v zvezi s sestavo in pripravo sklepov ter ostalih dokumentov v zvezi z imenovanji, odpoklici zastopnikov družb in reševanju drugih statusno-pravnih vprašanj. Delo je vsebovalo predvsem svetovanje in pripravo sklepov za vpis sprememb v sodnem registru ter pripravo različnih pravnih mnenj.
  • Sestavljanje oziroma pravni pregled konzorcijskih pogodb in pogodb z Evropsko komisijo.
 • Nepremičninsko pravo

  • Svetovanje trgovski družbi glede pridobivanja zemljišč in priprave različnih pogodb, potrebnih za gradnjo trgovin. Delo je vsebovalo svetovanje in sestavo pogodb v zvezi z nakupi zemljišč, gradnjo in pridobivanjem različnih dovoljenj za obratovanje trgovskih centrov.
  • Svetovanje družbi glede številnih nepremičninskih vprašanj, pri nakupu zemljišč za gradnjo in obratovanje bencinskih črpalk. Delo je vključevalo svetovanje in sestavo različnih pogodb, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja in obratovanje bencinskih črpalk.
  • Svetovanje, sestava pogodb in zastopanje tuje družbe pred slovenskimi sodišči v sporih v zvezi z oddajanjem poslovnih prostorov v najem. Delo je vsebovalo svetovanje, pogajanje z nasprotno stranko in zastopanje pred sodiščem v Sloveniji.
  • Svetovanje in zastopanje družbe pri pogajanju z občino glede plačila komunalnega prispevka.
  • Svetovanje družbi v zvezi z nakupom komunalno opremljenega zemljišča in sklenitvijo gradbene pogodbe.
 • Upravno pravo

  • Svetovanje in zastopanje trgovske družbe pred upravnim organom in upravnim sodiščem v postopku obnove postopka izdaje gradbenega dovoljenja.
  • Svetovanje in zastopanje družbe pred upravnim organom in upravnim sodiščem v zvezi z dovoljenjem za prodajo pirotehničnih izdelkov v Sloveniji.
 • Splošno civilno pravo

  • Sestavljanje različnih civilnopravnih pogodb za številne fizične in pravne osebe.
  • Zastopanje številnih pravnih in fizičnih oseb pred sodišči v različnih civilnopravnih sporih.
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti

  • Svetovanje družbi v zvezi s pripravo pogodb o zaposlitvi ter različnimi drugimi delovnopravnimi vprašanji.
  • Svetovanje družbi v zvezi z izvedbo postopka prenehanja delovnega razmerja delavca.
  • Svetovanje stranki v postopku uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja pred delovnim in socialnim sodiščem.
 • Insolvenčno pravo

  • Svetovanje leasing družbi v zvezi z vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka zoper njenega dolžnika. Delo je vsebovalo predvsem svetovanje stranki, pogajanje z dolžnikom in zastopanje stranke pred sodiščem v zvezi z vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka.
  • Prijava terjatev in zastopanje strank v stečajnih postopkih.
  • od leta 2013 Tadej Vodičar deluje kot upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

Jeziki

Slovenščina

Nemščina (sodni tolmač za nemški jezik)

Angleščina

Italijanščina

Hrvaščina

Kontakt

Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o.

Miklošičeva cesta 16, SI-1000 Ljubljana

 

T   +386 1 438 40 40

F   +386 5 914 37 87

E  info@tadejvodicar.si

W  tadejvodicar.si

 

Davčna številka: SI31948774

Matična številka: 6111530000

Transakcijski račun: SI56 2900 0005 0442 767, UniCredit Banka Slovenija d.d.